Технологии


Створення замкненого циклу виробництва для бар’єрних плівок ПЕТ/ПВДХНаприкінці квітня компанії Solvay (Бельгія) і Carbios (Франція) презентували нову технологію ферментативної (з допомогою каталізаторів) деполімеризації для сектору бар’єрних плівок. Ця технологія переробки допоможе пакувальній галузі замкнути коло виробництва ПЕТ-плівок з бар’єрним покриттям з ПВДХ (полівініліденхлорид).

Мета нової технології

Рішення від Solvay и Carbios успішно продемонструвало, що багатошарові ПЕТ-плівки з високобар’єрним покриттям Diofan® ПВДХ повністю сумісні з ферментативною деполімеризацією – інноваційною технологією переробки від Carbios. Diofan® и Ixan® – зареєстровані торгові марки компанії  Solvay. Ці високобар’єрні матеріали широко використовуються для виробництва харчової упаковки, наприклад, для свіжого і переробленого м’яса, риби, птиці, сиру. Матеріали забезпечують захист продукту від водяної пари, кисню, сторонніх ароматів, а також від втрат властивого продуктам аромату і смаку.    

Результати випробовувань нової технології продемонстрували, що поліетилентерефталат повністю деполімеризується, в той час як полівініліденхлорид залишається непошкодженим. Carbios – перша компанія, яка розробила ферментативні процеси переробки, що призначені для утилізації пластику і волокон. Співпраця обох компаній базується на результатах перевірки попередньої концепції Solvay, яка підтвердила, що відходи упаковки або пластику іншого призначення з використанням в структурі багатошарової ПВДХ-плівки можуть бути ефективно перероблені без шкоди для бар’єрних характеристик полімеру. Це повністю відповідає стратегії сталого розвитку One Planet компанії Solvay. Стратегія націлена на збереження ресурсів та сприяння створенню безпечних, чистих і більш екологічних продуктів.

Зміна правил гри

«Виробники спеціального обладнання та власники брендів відчувають великий тиск, який примушує їх підвищувати екологічність продукції, – каже Гурупрасад Сівакумар, керівник відділу маркетингу для споживачів, охорони здоров’я та оточуючого середовища компанії Solvay. – Хоча ПВДХ вже досить давно використовується для покриття гнучких ПЕТ-матеріалів, наприклад, при виробництві харчової упаковки, що потребує високих бар’єрних властивостей, такі багатошарові структури піддавалися сумніву з точки зору їх придатності для повторного використання. Тому саме в цьому питанні унікальна технологія Carbios дійсно дозволила змінити правила гри.  Пропонуючи реальне стале рішення для керування відходами упаковки на останньому етапі її життєвого циклу, ця технологія допомагає галузі замкнути цикл виробництва ПЕТ-плівок з шаром ПВДХ. Тим самим ми також розширюємо нашу пропозицію спеціальних полімерів з високими бар’єрними властивостями для ринків упаковки, тари, фармацевтичної продукції».

Як працює технологія      

Запатентований процес переробки, який розробила компанія Carbios, працює з використанням спеціальних ферментів (каталізаторів) для розщеплення молекул ПЕТ на складові мономеру. Технологія використовує помірні температури, що ідеально для наявного в структурі матеріалу ПВДХ. Тому цю технологію можна використовувати для переробки як промислових, так і споживацьких відходів упаковки. Отримані в ході переробки мономери можуть бути очищені для повторного використання у виробництві нового полімеру ПЕТ такої ж якості, як і мономери, що отримані з первісної нафтохімічної сировини.  Примітно: спільні дослідження Solvay і Carbios показали, що ПВДХ не перешкоджає деполімеризації поліетилентерефталату. «Наш ферментативний підхід долає обмеження інших методів переробки, – пояснює Ален Марті, головний науковий співробітник компанії Carbios. – Звичайні термомеханічні способи потребують чистих мономатеріальних відходів, а високотемпературна хімічна або піролітична переробка не може бути використана для відновлення якості матеріалу, особливо, якщо він має вичерпані строки експлуатації. Будучи першим в галузі рішенням для переробки складних багатошарових структур, таких як плівки ПЕТ/ПВДХ, наша ферментативно-біологічна переробка робить значний внесок в допомогу економіці пластику на шляху до замкненого циклу. Спільні дослідження наших компаній демонструють, що співпраця є важливою умовою для досягнення цілей на благо всіх учасників ланцюжка створення вартості».         

www.solvay.com/en